Lidmaatschap

Aanmelden lidmaatschap
OSV Quintus

Gebruik het inschrijfformulier op deze pagina om je aan te melden als lid van OSV Quintus.
Voor minderjarigen is ook een handtekening van een der ouders / verzorgers nodig, welke na inschrijving gevraagd zal worden.

Tarieven lidmaatschap

Contributie Quintus € 95,00 per jaar
Contributie Quintus,
extra gezinslid
€ 50,00 per jaar
Contributie NOB senioren
(Contributie NOB is voor alle duikende leden verplicht)
€ 52,41 per jaar
Contributie NOB junioren
(Contributie NOB is voor alle duikende leden verplicht)
€ 22,29 per jaar
Aanmelden op OSV Quintus mailinglist en Whatsapp-groepen Gratis
Quintus Logboek A5 € 15,00
Lespakket 1* NOB € 21,50 + € 100,00 opleiding
Lespakket 2* NOB € 24,50 + € 75,00 opleiding
Lespakket 3* NOB € 27,50 + € 75,00 opleiding
NOB brevetregistratiekaart.
Verplicht bij iedere opleiding
€ 27,50
Huur duikfles € 25,00 per jaar
Borgsom sleutel
vullen voor leden (eigen gebruik) is gratis.
€ 7,50

 

Opzeggen lidmaatschap
OSV Quintus

Het lidmaatschap kan slechts beëindigd worden door schriftelijke opzegging via brief of e-mail voor 1 november van het lopende kalenderjaar. De email kan gezonden worden naar de secretaris (albert@osvquintus.nl). De brief kan verstuurd worden naar het adres van het secretariaat: Aan het Broek 13, 5951 NG BELFELD.

Inschrijfformulier lidmaatschap

Stap 1 van 6

Geslacht(Vereist)
DD dash MM dash JJJJ